Dorpsvereniging Scharmer

Dorpsvereniging Scharmer

De vereniging stelt zich ten doel de bevorderingen van het algemeen belang van de inwoners van Scharmer, het onderling verstevigen van de vriendschappelijke en zakelijke banden van hen en de bevordering van de leefbaarheid van Scharmer. Bewoners van Scharmer kunnen lid worden van de vereniging. U kunt lid worden door het inschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar redactiedvs@live.nl of in de brievenbus Herenlaan 2. Het inschrijfformulier kunt u hier dowmloaden.

De Dorpsvereniging Scharmer organiseert jaarlijks diverse activiteiten, zoals:

- Nij-joarsklokje met stamppotbuffet

- Fietstocht

- Met pasen: noten schieten & paaseieren zoeken

- Dorpsbarbecue

- In de wintermaanden is er een klaverjascompetitie

- Zwerfvuilactie

- Dodenherdenking 4 mei, gezamenlijk met Dorpsbelangen Woudbloem

- Deelname Slochter Wold Spektoakel & het organiseren van een Spektoakel. Dit laatste gezamenlijk met Dorpsbelangen Harkstede

- Sinterklaasfeest

- Wisselende workshops

Ook heeft Scharmer een toneelvereniging, welke jaarlijks in maart/april 3 avonden een optreden verzorgd.

 

Kijk in de agenda voor de actuele data en tijden.

Bestuursleden Dorpsvereniging Scharmer:

Voorzitter Jan Ramm
Vice-voorzitter Henk de Jong
Secretaris Christine Hillemans
Penningmeester Greet Veldman
Lid Anja Rozeveld
Lid Hilde Bakker
Lid Albert Bakker

Klik hier wanneer u contact met het bestuur wilt opnemen.

Vlaggen

We hebben nog een voorraad vlaggen van Scharmer voor de liefhebbers. De vlag is te koop bij Greet Veldman, Hoofdweg 73 en de prijs bedraagt voor leden € 17,50 en voor niet leden € 20,00.